Регистрација
  • ТАБ 001 - НАЈНОВО ВИДЕО

bann001
bann002
bann003
04
С
Напишано од www.anima-mundi.org.mk
calendar2 

Освен тековните активности кои ги спроведува Здружението “Анима Мунди“,  со цел подигнување на свеста во однос на животните и нивните права, едукација,  медиумско и правно застапување на животните, институционално лобирање и влијание на Законската легислатива и помагање на животните на кои им е потребна помош, Во прилог е нашиот календар на активности поврзан со конкретни денови и дати.

 
03
С
Напишано од www.anima-mundi.org.mk

vegetarijanstvo

  1. Светска економија
  2. Екологија
  3. Здравје
  4. Морал/сочувство
  5. Духовно–филозофски причини


СВЕТСКА ЕКОНОМИЈА

(текстот под овој поднаслов е преземен од Интернет.Автор: Mrs. Rebecca Saltzberg.Наслов на оригиналниот текст: “The steps to end world hunger” / „Спречување на светскиот глад во неколку чекори“.)

 

 

mediumski objavi

ПЕТИЦИЈА

катанец3

Анкетно прашање?

Носење на вистинско крзно за вас е?
 
kujna

ВЕГЕ КУЈНА - ТЕСТЕНИНИ

ВЕГЕ КУЈНА - ДЕСЕРТИ

ВЕГЕ КУЈНА - ГЛАВНО ЈАДЕЊЕ

ВЕГЕ КУЈНА - САЛАТИ

НАШИ МЕДИУМСКИ ЗАШТИТНИ ЛИЦА

Благодарност до подолунаведените компании кои ги сакаат животните и прифатија да се заложат за нив и бидат наше заштитно лице во одредени кампањи.

JE caw

InDesign white

КОНТАКТ ИНФО

Здружение за заштита на животни "Анима Мунди"

Ул. Ордан Пиперката 33,

Скопје, Република Македонија

Телефон: 077 487 253
E-пошта: anima.mundi.sk.mk@gmail.com

Денарска сметка
240090002006130
Депонент-Уни Банка А.Д.-Скопје

fb