Регистрација
  • ТАБ 001 - НАЈНОВО ВИДЕО

bann001

bann002

bann003

 

Почитувани, Нелогичности и недоволно познавање или произволно толкување на законите е реалноста во Република Македонија. Последно е тужба поднесена до Основниот Суд Велес против општина Велес и „Ветеринарна станица ДОО Велес“ во која тужителот бара да се усвои неговото тужбено барање и да се задолжат тужените да му ги исплатат на име „справедлив надомест за повреда на личните права, претрпена нематеријална штета“ сума во износ од 60.000,оо денари.
 
Напишано од www.anima-mundi.org.mk

Страдање, заробеништво, смрт, тоа е судбината на животните во ZOO Skopje!

 
Напишано од www.anima-mundi.org.mk

АПЕЛ

до сите наши активисти, волонтери, поддржувачи, хумани луѓе кои се грижат за бездомните животни !!!

 

 

Со глобална примена на веганска исхрана до 2050 година, ќе се спасат повеќе од осум милиони човечки животи, а емисиите на стакленички гасови ќе се намалат за две третини, се истакнува во истражувањето спроведено од Универзитетот Оксфорд, објавено на 21-ви март, оваа година.

 
Напишано од www.anima-mundi.org.mk

РЕВОЛУЦИЈА КОЈА ПОЧНУВА ВО ТВОЈАТА ЧИНИЈА – ЗА ПРАВА НА ЖИВОТНИТЕ!

ВЕГЕФЕСТ 2016

... 27, 26, 25 дена до ВЕГЕФЕСТ, одбројуваме!

 

Online Donation

Вегефест

ПЕТИЦИЈА

катанец3

Дали сметате дека е потребно да се изградат повеќе паркови наменети за миленици?
 
Дали сметате дека општините е потребно да даваат субвенции за стерилизација/кастрација на домашни миленици?
 
Дали сметате дека стерилизација/кастрација треба да е законски облигаторна, освен доколку имате регистрирано одгледувачница?
 
Дали сметате дека е потребно да се постават повеќе корпи наменети за измет од миленици?
 
kujna

ВЕГЕ КУЈНА - ТЕСТЕНИНИ

ВЕГЕ КУЈНА - ДЕСЕРТИ

ВЕГЕ КУЈНА - ГЛАВНО ЈАДЕЊЕ

ВЕГЕ КУЈНА - САЛАТИ

Пријатели на Анима Мунди

Благодарност до долунаведените кои ги сакаат животните и прифатија да се заложат за нив и бидат наши пријатели и подржувачи.

Civica mobilotas

SmartCode

JE caw InDesign white

КОНТАКТ ИНФО

Здружение за заштита на животни "Анима Мунди"

Телефон: 077 487 253

E-пошта: contact@anima-mundi.org.mk | anima.mundi.sk.mk@gmail.com

Денарска сметка
240090002006130
Депонент-Уни Банка А.Д.-Скопје

fb