Печати
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

agencija_za_hrana_i_veterinarstvo2

Во овој дел може да видите дел од законската регулатива под која подлежат животните во Р.Македонија. Посочуваме дека ја пласираме информативно и дека Анима Мунди бара промена на повеќето од законите и правилниците.

ЗАКОНИ:

Закон за заштита и благосостојба на животните Превземи во PDF

Закон за ветеринарно здравство Превземи во PDF

Закон за изменување и дополнување на законот за ветеринарно здравство Превземи во PDF

 

 

ПРАВИЛНИЦИ:

 

Правилник за условите за прифатилишта, условите за чување на животните во прифатилишта, постапките за еутаназија на животни, регистрација на прифатилишта и водење на регистар Превземи во PDF

Правилник за заштита и благосостојба на експериментални животни Превземи во PDF