Печати
КАКО МОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ?

 

1. ВО ОДНОС НА ПРОБЛЕМИТЕ СО БЕЗДОМНИТЕ ЖИВОТНИ

 

 

2. ПРАВА НА ЖИВОТНИТЕ

 

 

3. ВЕГЕТАРИЈАНСТВО/ВЕГАНСТВО

 

 

4.ФИНАНСИСКА ПОМОШ

 

 

5. МЕДИУМСКИ ЗАШТИТНИ ЛИЦА

 

 

6. СЕ ОНА ШТО ГО ПРОПУШТИВМЕ, А ВИЕ СМЕТАТЕ ДЕКА Е ВАЖНО (и ваши забелешки)