Регистрација
lov_i_ribolov_baner
PDF
Печати
Е-пошта
ЧЕСТИ ПРАШАЊА

image_2_2206ЛОВОТ Е ПОМАЛКУ СУРОВ ОД ИНДУСТРИСКИТЕ ФАРМИ

Да, ама и  Џек Мевосек бил помалку суров од Хитлер, па тоа не го прави добар дечко! Вистина е дека убивањето животни во дивината помалку сурово од месеците тортура низ која минуваат животните на фармата. Без обѕир на тоа, ловот, како и фармското одгледување, внесува раздор во природно создадените животински фамилии, причинува бол и патење, како на жртвите, така и на преживеаните. Зошто тогаш да причинуваме патење кога тоа навистина не е потребно?

ДАЛИ Е ВО РЕД АКО ГО ИЗЕДАМ ОНА ШТО ЌЕ ГО УБИЈАМ?

Она што се случува со телото после убиството не го намалува патењето на жртвата. Впрочем, ловците ги рануваат животните, и оние кои нема да ги убијат ги носат по домовите. Животните кои нема да умрат веднаш, патат од тешки повреди. Стресот кој ловот го наметнува на животните - врева, страв, непрекинати потери, сериозно ја загрозува нивната можност адекватно да се хранат и создаваат залихи за преживување во зимски услови. Ловот исто така ја попречува миграцијата и хибернацијата на животните. За животните како што се волците, кои имаат еден партнер за цел живот и цврсто поврзани фамилии, ловот може сериозно да ја загрози целата заедница.

 


 

G.A.H.C.

gahc
HsaLogo_HiRes
bann001
bann002
bann003

kujna

Пријатели на Анима Мунди

Благодарност до долунаведените кои ги сакаат животните и прифатија да се заложат за нив и бидат наши пријатели и подржувачи.

Civica mobilotas

SmartCode

JE caw InDesign white

КОНТАКТ ИНФО

Здружение за заштита на животни "Анима Мунди"

Телефон: 077 487 253

E-пошта: contact@anima-mundi.org.mk | anima.mundi.sk.mk@gmail.com

Денарска сметка
240090002006130
Депонент-Уни Банка А.Д.-Скопје

fb