Регистрација
ЗАКОНИ
PDF
Печати
Е-пошта
Поднесени коментари и предлог аманмани на Законот за заштита и благосостојба на животните!

Информираме дека со цел суштинско и квалитативно унапредување на Законот за заштита и благосостојба на животните и изнаоѓање на трајно и хумано решение за проблемот со бездомните животни во Македонија,

Анима Мунди изготви и до надлежните институции достави Коментари и предлог законски измени на постоечкиот закон. Амандманите се изработени од нашето здружение и поддржани од 11 македонски здруженија за заштита на животните[1] . Предложените законски решенија се меѓусебно поврзани, лесно применливи и прават една сеопфатна правна и апликативна целина.

 
PDF
Печати
Е-пошта
ИНИЦИЈАТИВА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА УПОТРЕБАТА НА КОЊИТЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА НИВНАТА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 
PDF
Печати
Е-пошта
ЗОШТО Е ПОТРЕБНА ПРОМЕНА НА ЗАКОНОТ?

Постоечкиот македонски Закон за заштита и благосостојба на животните, е недекватен и ја губи својата основна идеја бидејќи пропишува субстандардна заштита на животните, кои од страна на луѓето се искористувани и убивани во разни облици на општествена дејност. Законот е несоодветен и дури и во општите начела остава простор за многу манипулативни толкувања (на пр. овозможува масовна еутаназија на бездомни животни; нема забрана за одгој на животни за крзно како што е случај во сите наши соседни земји и сл). Законот е специстички, што значи дека животните се перцепираат во рамки на нивната „корисност„ по човекот (профит) и има за цел првично да ги штити економските и политичките интереси на луѓето – а не правата, заштитата и благосостојбата на животните, зошто чувствуваат и страв и болка и љубов кон своите младенчиња и кои се сами по себе сосема обезвреднети. Таков закон е хипокризија да го носи тоа име. Законот сериозно и видно затајува во однос на сите европски закони за заштита и благосостојба, Законите за заштита на животните од сите соседни земји и бараме истиот да се смени!

 
PDF
Печати
Е-пошта
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

agencija_za_hrana_i_veterinarstvo2

Во овој дел може да видите дел од законската регулатива под која подлежат животните во Р.Македонија. Посочуваме дека ја пласираме информативно и дека Анима Мунди бара промена на повеќето од законите и правилниците.

ЗАКОНИ:

Закон за заштита и благосостојба на животните Превземи во PDF

Закон за ветеринарно здравство Превземи во PDF

Закон за изменување и дополнување на законот за ветеринарно здравство Превземи во PDF

 

 

ПРАВИЛНИЦИ:

 

Правилник за условите за прифатилишта, условите за чување на животните во прифатилишта, постапките за еутаназија на животни, регистрација на прифатилишта и водење на регистар Превземи во PDF

Правилник за заштита и благосостојба на експериментални животни Превземи во PDF

 


ПОТПИШИ ПЕТИЦИЈА

animal_police
bann001
bann002
bann003

kujna

Пријатели на Анима Мунди

Благодарност до долунаведените кои ги сакаат животните и прифатија да се заложат за нив и бидат наши пријатели и подржувачи.

Civica mobilotas

SmartCode

JE caw InDesign white

КОНТАКТ ИНФО

Здружение за заштита на животни "Анима Мунди"

Телефон: 077 487 253

E-пошта: contact@anima-mundi.org.mk | anima.mundi.sk.mk@gmail.com

Денарска сметка
240090002006130
Депонент-Уни Банка А.Д.-Скопје

fb