Регистрација
ЗА НАС
PDF
Печати
Е-пошта
 
PDF
Печати
Е-пошта
ИНФО

Здружението за заштита на животните АНИМА МУНДИ е здружение на граѓани создадено за да иницира заложба и јавна борба против секој вид злоупотреба и искористување на животните од страна на човекот.Целиме кон индивидуална и колективна промена на човековата свест и ширење свест за вистинската природа на животните како битија кои чувствуваат болка, патење, страв. Веруваме дека сите живи битија кои чувствуваат имаат право на живот и слобода. Крајна цел на АНИМА МУНДИ е укинување на сите облици злоставување, мачење и експолатација на животните од страна на луѓето.

Визијата на АНИМА МУНДИ е хуман свет -  свет без насилство, мачење, искористување на животните од страна на луѓето  и нивно уважување како свесни и чувствителни живи битија на кои природно им припаѓа правото на живот и слобода.

Мисија на здружението е да поттикне и предводи борба против секаков вид злоупотреба и искористување на животните од страна на човекот  и дејствува преку 1) едукација (ширење информации со цел да се создаде индивидуална и колективна промена на свест); 2) лобирање и соработка со институциите за поволна законска рамка и имплементација на законите; како и преку 3) активна работа на терен. На овој начин ќе придонесе кон заштитата на животните и хуманизација на македонското општество во целост.1. Во контекст на остварување на таа цел настојуваме за укинување и забрана на:

  • Убивањето и мачењето на животните во име на која било цел – кланици, лов и риболов, експерименти над животните, одгледување на животните за потребите на сите видови индустрија, искористување на животните како домашни миленици, искористување на животните од забавни потреби (циркуси, золошки градини, хиподроми и сл) и останати себични човечки потреби.


2. Максимално ќе се ангажираме за:

  • Заштита на напуштените и бездомни животни, овозможување на соодветна помош и осигурување на нивно сигурно сместување.- Заштита на сите животни во поединечни случаи на измачување и суровост- Заштита на загрозените и заштитени видови во нивниот природен околиш, како и заштита на видовите кои се дел од трговија и загрозување.- Промовирање и посочување на вегетаријанство и пред се веганство како етички и еколошки одржлив животен стил, едуцирање за вегетаријанството и веганството како здрав облик на исхрана.


3. Едукација на граѓаните со цел помирување на човекот и природата

  • Подигање и развивање на еколошката свест и заштита на животната средина;

 

Притоа:

1. Ќе дејствуваме и ќе ја шириме свеста за поврзаноста помеѓу човекот и животните и за нивната вистинска природа како суштества со чуства на болка и страв,

 
PDF
Печати
Е-пошта
КАКО МОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ?

 

1. ВО ОДНОС НА ПРОБЛЕМИТЕ СО БЕЗДОМНИТЕ ЖИВОТНИ

 

  • Дали можете да се вклучите во изготвување на текстови за брошури, флаери, летоци, друг пропаганден материјал?
  • Дали можете да делите инфо материјали, информирате и агитирате луѓе?
  • Дали можете да пишувате текстови за медиуми и институции?
  • Дали сте можеби правник, адвокат -кривичар, новинар, преведувач, лектор?
 


kujna

Пријатели на Анима Мунди

Благодарност до долунаведените кои ги сакаат животните и прифатија да се заложат за нив и бидат наши пријатели и подржувачи.

Civica mobilotas

SmartCode

JE caw InDesign white

КОНТАКТ ИНФО

Здружение за заштита на животни "Анима Мунди"

Телефон: 077 487 253

E-пошта: contact@anima-mundi.org.mk | anima.mundi.sk.mk@gmail.com

Денарска сметка
240090002006130
Депонент-Уни Банка А.Д.-Скопје

fb