Регистрација
Дали сметате дека е потребно да се изградат повеќе паркови наменети за миленици?

Дали сметате дека е потребно да се изградат повеќе паркови наменети за миленици?
Да
733  88.5%
Не
95  11.5%

Број на гласачи  :  828
Прв глас  :  Среда, 02 Септември 2015 14:41
Последен глас  :  Петок, 02 Јуни 2023 07:20
kujna

Пријатели на Анима Мунди

Благодарност до долунаведените кои ги сакаат животните и прифатија да се заложат за нив и бидат наши пријатели и подржувачи.

Civica mobilotas

SmartCode

JE caw InDesign white

КОНТАКТ ИНФО

Здружение за заштита на животни "Анима Мунди"

Телефон: 077 487 253

E-пошта: contact@anima-mundi.org.mk | anima.mundi.sk.mk@gmail.com

Денарска сметка
240090002006130
Депонент-Уни Банка А.Д.-Скопје

fb